ROYAL CITY

TIMES CITY

VINHOMES RIVERSIDE


ROYAL CITY HỖ TRỢ NỘI THẤT LÊN ĐẾN 550 TRIỆU - CẬP NHẬT 15/9

STT MÃ CĂN HỘ TẦNG CĂN DIỆN TÍCH GIÁ GỐC HĐMB
(gồm VAT)
Giá bán ( gồm VAT + KPBT) Hướng ban công GHI CHÚ
TÒA NHÀ R1
1 R12210    22 10 109.4      4,863,521,166    4,887,996,496 Tây Bắc Căn đẹp, 2pn thoáng
2 R10923      9 23 113.9      4,560,564,726    4,829,530,819 Tây Bắc Tặng 200 tr tiền nội thất
3 R13116    31 16 130.7      5,491,486,415    4,945,734,335 Đông Nam View hồ-Tặng 120 tr NT
4 R112A16 12A 16 130.7      5,139,428,991    4,990,334,337 Đông Nam View hồ-Tặng 120 tr NT
5 R12216    22 16 130.7      5,637,685,906    5,064,667,675 Đông Nam View hồ-Tặng 120 tr NT
6 R12516    25 16 130.7      5,223,997,143    5,064,667,675 Đông Nam View hồ-Tặng 120 tr NT
7 R13119    31 19 133.8      5,703,579,631    5,716,431,961 Tây 3PN- Tặng 150 triệu N.T
8 R11519    15 19 133.8      5,294,452,160    5,567,048,944 Tây 3PN- Tặng 150 triệu N.T
9 R10815      8 15 136.0      5,368,755,567    5,172,534,883 Tây Bắc 3PN- Tặng 120 triệu N.T
10 R11915    19 15 136.0      5,625,094,411    5,114,943,657 Tây Bắc 3PN- Tặng 120 triệu N.T
11 R10712A      7 12A 145.2      5,652,957,248    5,440,709,825 Đông Nam Giảm 500tr tiền nội thất
12 R12612A    26 12A 145.2      6,286,150,552    5,586,609,471 Đông Nam đã bán
13 R13012A    30 12A 145.2      6,106,191,908    5,456,920,897 Đông Nam đã bán
14 R12117    21 17 164.0      6,835,735,567    6,646,949,344 Tây Giảm 550tr tiền nội thất
TÒA NHÀ R2
15 R20312      3 12    88.3      3,737,371,277    3,746,300,012 Tây Bắc Căn nhỏ-giá rẻ nhất
16 R22611    26 11    88.3      4,229,660,999    3,886,913,435 Đông Nam đã bán
17 R22627    26 27    89.8      3,980,000,000 Tây Nam Căn nhỏ-view đẹp
18 R20512B      5 12B 104.8      4,305,031,801    4,504,079,284 Tây Bắc view thành phố
19 R23212B    32 12B 104.8      4,737,864,816    4,563,682,450 Tây Bắc view thành phố
20 R20304      3 04 109.0      4,990,432,530    4,622,193,672 Tây Bắc view thành phố
21 R20904      9 04 109.0      4,683,982,015    4,746,177,357 Tây Bắc view thành phố
22 R22506    25 06 109.0      4,701,869,910    4,746,177,357 Tây Bắc view thành phố
23 R23408    34 08 111.0      4,737,218,601    4,896,209,002 Tây Bắc Căn cực đẹp, 2pn thoáng
24 R212B23 12B 23 113.9      4,717,615,865    4,764,752,187 Đông Bắc Tặng 200 tr tiền nội thất
25 R22623    26 23 113.9      5,188,828,559    4,881,353,725 Đông Bắc Tặng 200 tr tiền nội thất
26 R22723    27 23 113.9      5,213,713,350    4,881,353,725 Đông Bắc Tặng 200 tr tiền nội thất
27 R22823    28 23 113.9      4,976,125,001    4,881,353,725 Đông Bắc Tặng 200 tr tiền nội thất
28 R23323    33 23 113.9      4,996,103,976    4,829,530,819 Đông Bắc Tặng 200 tr tiền nội thất
29 R21907    19 07 114.3      3,798,732,150    5,235,158,784 Đông Nam đã bán
30 R20307      3 07 114.5      5,153,289,203    4,985,158,784 Đông Nam đã bán
31 R22220    22 20 124.6      5,281,040,862    5,324,061,452 Nam view rất đẹp, nhìn hồ
32 R21528    15 28 127.8      5,447,219,032    5,317,853,924 Đông Bắc view thành phố
33 R20616      6 16 130.7      5,420,589,332    4,990,334,337 Đông Nam View hồ-Tặng 120 tr NT
34 R21716    17 16 130.7      5,335,118,817    4,916,000,999 Đông Nam View hồ-Tặng 120 tr NT
35 R22816    28 16 130.7      5,556,362,851    5,124,134,345 Đông Nam View hồ-Tặng 120 tr NT
36 R20919      9 19 133.8      5,422,293,160    5,716,431,961 Bắc 3PN- Tặng 150 triệu N.T
37 R21919    19 19 133.8      5,883,874,883    5,567,048,944 Bắc 3PN- Tặng 150 triệu N.T
38 R22612A    26 12A 145.2      6,669,560,159    5,586,609,471 Đông Nam Đã bán
39 R20512A      5 12A 145.2      6,289,952,401    5,440,709,825 Đông Nam Giảm 500tr tiền nội thất
40 R21612A    16 12A 145.2      5,732,469,893    5,359,654,466 Đông Nam Đã bán
41 R22712A    27 12A 145.2      6,269,520,938    5,586,609,471 Đông Nam Giảm 500tr tiền nội thất
42 R23312A    33 12A 145.2      6,366,468,435    5,392,076,610 Đông Nam Giảm 500tr tiền nội thất
43 R22026    20 26 148.0      6,417,765,503    6,156,810,491 Đông Bắc đã bán
44 R23125A    31 25A 200.8      9,239,376,064    8,412,310,576 Bắc-ĐB đã bán
TÒA NHÀ R3
45 R30612      6 12 121.0      6,020,962,111    6,419,896,388 Tây Bắc view bể bơi
46 R31126    11 26 169.5      9,080,599,523    9,460,595,491 TN-TB Căn góc 3PN, view bể bơi
47 R30625      6 25 221.5    15,682,635,068 14,722,567,095 Đông Nam Căn góc 4PN- đẹp nhất Royal
TÒA NHÀ R4
48 R41207    12 07    93.0      4,454,475,595    3,987,487,612 Tây Bắc Đã bán
49 R40817      8 17 101.8      4,442,610,455    4,198,432,121 Tây Đã bán
50 R41009    10 09 101.8      4,520,127,280    4,198,432,121 Tây Đã bán
51 R40811      8 11 102.1      4,533,799,304    4,155,472,776 Đông 3pn- view thành phố
52 R41616    16 16 102.1      4,594,061,865    4,155,472,776 Đông 3pn- view thành phố
53 R42116    21 16 102.1      4,755,091,506    4,109,018,706 Đông Đã bán
54 R40604      6 04 104.9      4,899,557,509    4,562,345,090 Đông Nam view đẹp
55 R41823    18 23 104.9      5,267,174,383    4,496,434,952 Tây Nam View quảng trường
56 R42406    24 06 112.4      5,521,077,397   Đông Nam Đã bán
57 R43205    32 05 112.4      5,521,077,397    4,670,110,474 Tây Bắc View quảng trường
58 R40826      8 26 131.4      6,102,999,501    6,015,063,308 TB-ĐB Căn góc đẹp, 3 PN
59 R42126    21 26 131.4      6,596,147,108    5,956,381,907 TB-ĐB Căn góc đẹp, 3 PN
60 R42125    21 25 131.4      6,792,779,192    6,026,240,717 TN-TB Căn góc đẹp, 3 PN
61 R42625    26 25 131.4      5,952,888,960 TN-TB Căn góc đẹp, 3 PN
61 R40615      6 15 131.5      5,764,449,002    5,360,570,362 Tây 3pn-view quảng trường
62 R40815      8 15 131.5      5,721,956,091    5,320,513,621 Tây 3pn-view quảng trường
63 R41512A    15 12A 131.5      6,054,717,372    5,320,513,621 Tây 3pn-view quảng trường
64 R41512B    15 12B 132.8      5,958,259,387    5,302,409,875 Đông 3pn- view thành phố
65 R42412    24 12 132.8      6,289,098,513    5,341,534,614 Đông 3pn- view thành phố
66 R42118    21 18 132.3     ĐN-ĐB đã bán
67 R42108    21 08 137.6     Đông Nam đã bán
68 R41620    16 20 137.6      6,424,613,764    5,932,632,038 Đông Bắc đã bán
69 R42020    20 20 137.6      6,456,685,162    5,932,632,038 Đông Bắc Căn đẹp, 3pn
70 R42408    24 08 137.6      6,456,685,162   Đông Nam Đã bán
TÒA NHÀ R5
71 R50907      9 07    92.5      4,372,228,476    4,102,369,302 Tây Bắc 2PN, view quảng trường
72 R52507    25 07    93.0      4,543,968,914    4,060,055,604 Tây Bắc 2PN, view quảng trường
73 R50809      8 09 101.8      4,665,127,542    4,324,184,337 Bắc đã bán
74 R51209    12 09 101.8      4,589,961,674    4,324,184,337 Bắc đã bán
75 R52317    23 17 101.8      4,877,640,786    4,277,866,762 Bắc đã bán
76 R53009    30 09 101.8      4,653,253,942    4,219,969,793 Bắc 3pn-view quảng trường
77 R53017    30 17 101.8      4,799,078,882    4,219,969,793 Bắc 3pn-view quảng trường
78 R50716      7 16 102.1      4,222,170,362    4,235,141,507 Nam Được sửa thành 3pn
79 R512B11 12B 11 102.1      4,501,606,596    4,177,073,919 Nam đã bán
80 R51616    16 16 102.1      4,619,379,810    4,281,595,578 Nam 3pn- view thành phố
81 R52316    23 16 102.1      4,719,301,847    4,235,141,507 Nam đã bán
82 R52811    28 11 102.1      4,461,069,702    4,177,073,919 Nam 3pn- view thành phố
83 R51011    10 11 102.2      4,543,709,889    4,281,595,578 Nam 3pn- view thành phố
84 R50603      6 03 104.9      4,982,946,121    4,578,288,525 Tây Bắc căn đẹp
85 R51604    16 04 104.9      5,056,991,758    4,739,654,727 Đông Nam đã bán
86 R51803    18 03 104.9      5,101,345,828    4,626,016,557 Tây Bắc view thành phố
87 R52224    22 24 104.9      4,715,569,751    4,578,288,525 Tây Nam view thành phố
88 R52824    28 24 104.9      4,708,132,478    4,518,628,486 Tây Nam view thành phố
89 R53003    30 03 104.9      4,994,556,089    4,518,628,486 Tây Bắc view thành phố
90 R53104    31 04 104.9      5,104,756,556    4,602,379,817 Đông Nam view thành phố
91 R51204    12 04 108.0      5,163,789,894    4,739,654,727 Đông Nam đã bán
92 R53206    32 06 112.4      5,609,383,467    4,930,719,652 Đông Nam view thành phố
93 R50506      5 06 112.4      5,025,704,314    5,026,668,833 Đông Nam view thành phố
94 R51106    11 06 112.4      5,083,161,111    5,077,809,259 Đông Nam đã bán
95 R52105    21 05 112.4      5,375,303,597    4,904,905,913 Tây Bắc view quảng trường
96 R52605    26 05 112.4      5,457,177,866    4,840,980,380 Tây Bắc view quảng trường
97 R52821    28 21 112.4      5,280,300,601    4,840,980,380 Đông Bắc view quảng trường
98 R52206    22 06 114.0      5,364,914,449    5,026,668,833 Đông Nam view thành phố
99 R51005    10 05 114.2      5,430,530,582    4,956,046,339 Tây Bắc view quảng trường
100 R53001    30 01 131.4      6,214,968,931    6,140,152,493 ĐB-TB Góc 3PN, view quảng trường
101 R50915      9 15 131.5      6,072,584,094    5,479,954,871 Bắc Góc 3PN, view quảng trường
102 R51212A    12 12A 131.5      6,129,523,131    5,479,954,871 Bắc 3pn-view quảng trường
103 R51512A    15 12A 131.5      6,186,059,210    5,479,954,871 Bắc Đã bán
104 R51915    19 15 131.5      6,047,681,845    5,479,954,871 Bắc 3pn-view quảng trường
105 R52415    24 15 131.5      6,487,994,992    5,421,228,812 Bắc 3pn-view quảng trường
106 R51212    12 12 132.8      6,135,707,078    5,463,427,351 Nam 3pn- view thành phố
107 R52312B    23 12B 132.8      6,104,611,000    5,404,120,730 Nam 3pn- view thành phố
108 R52812B    28 12B 132.8      6,013,158,439    5,329,987,454 Nam 3pn- view thành phố
CĂN HỘ ROYAL CITY - Theo chương trình Chủ đầu tư
STT MÃ CĂN HỘ TẦNG CĂN DIỆN TÍCH GIÁ GỐC HĐMB
(gồm VAT)
Giá bán ( gồm VAT + KPBT) Chiết khấu Giá sau chiết khấu
1 R2.12A09 12A 09 108,7      6,104,611,000    4,937,456,890 3,5% 4,764,205,000
 

Phụ trách dự án

Ms. Nhung: 0988 133 655
Ms. Dung  : 0948 581 977
Ms. Khanh: 0983 614 671
Ms. Hà      : 0903 263 280
Mr. Hùng  : 0908 386 366

Giới thiệu về VietHousing

VietHousing tự hào là đơn vị thứ cấp số 1 tại các dự án của tập đoàn Vingroup. Với phương châm làm việc “Chuyên nghiệp - Tận tâm - Thông tin chính xác” chúng tôi đã và luôn mang đến cho khách hàng những thông tin đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật mới nhất tình trạng giao dịch của thị trường. Các giao dịch thành công được cập nhật liên tục, chính xác tuyệt đối giúp quý khách nắm bắt được giá giao dịch thực tế của thị trường. Với các dự án lớn như Royal City, Times City và Vinhomes Riverside , Với thời gian gắn bó lâu dài và sự làm việc nghiêm túc, chúng tôi đã nhận được sự yêu mến của chủ đầu tư và khách hàng. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách. 

Số người online

Hiện có 31 khách Trực tuyến

Thống kê

Số lần xem bài viết : 186008

ROYAL CITY

TIMES CITY
VINHOMES RIVERSIDE