ROYAL CITY

TIMES CITY

VINHOMES RIVERSIDE


ROYAL CITY HỖ TRỢ NỘI THẤT LÊN ĐẾN 550 TRIỆU - CẬP NHẬT 24/9

STT Tòa Tầng Căn Diện tích GIÁ BÁN (gồm VAT + KPBT-đã trừ chiết khấu) Gói Hỗ trợ Nội thất GIÁ BÁN (gồm VAT+KPBT-trừ CK-gói hỗ trợ ) Hướng ban công
TÒA NHÀ R1
1 R1 21 05    109    4,742,590,468 0    4,742,590,468 Loock
2 R1 17 10 109,4    4,759,884,378 0    4,759,884,378 Tây Bắc-2 phòng thoáng
3 R1 22 10 109,4    4,883,703,326 0    4,883,703,326 Tây Bắc-2 phòng thoáng
4 R1 09 23 113,9    4,825,528,817 200 triệu    4,625,528,817 Tây bắc-View thành phố
5 R1 27 18 124,6    5,360,644,019 Sửa 3PN    5,360,644,019 Đông nam- view bể bơi
6 R1 28 18 124,6    5,360,644,019 Sửa 3PN    5,360,644,019 Đã bán
7 R1 06 28 127,8    5,370,064,954 0    5,370,064,954 Tây bắc-View thành phố
8 R1 12A 16 130,7    4,985,531,509 120 triệu    4,865,531,509 Đông nam- view bể bơi
9 R1 22 16 130,7    5,059,494,655 120 triệu    4,939,494,655 Đông nam- view bể bơi
10 R1 26 16 130,7    5,118,665,172 120 triệu    4,998,665,172 Đông nam- view bể bơi
11 R1 25 16 130,7    5,059,494,655 120 triệu    4,939,494,655 Đông nam- view bể bơi
12 R1 31 16 130,7    4,941,153,621 120 triệu    4,821,153,621 Đông nam- view bể bơi
13 R1 12A 21 133,6    5,612,415,319 150tr+Sửa3PN    5,462,415,319 Tây bắc-View thành phố
14 R1 15 19 133,8    5,546,624,065 150tr+Sửa3PN    5,396,624,065 Tây bắc-View thành phố
15 R1 27 19 133,8    5,754,238,923 150tr+Sửa3PN    5,604,238,923 Tây bắc-View thành phố
16 R1 31 19 133,8    5,694,920,392 150tr+Sửa3PN    5,544,920,392 Tây bắc-View thành phố
17 R1 08 15    136    5,263,445,089 120 triệu    5,143,445,089 3pn- TB-View thành phố
18 R1 19 15    136    5,109,520,255 120 triệu    4,989,520,255 3pn- TB-View thành phố
19 R1 21 17    164    6,618,668,705 550 triệu    6,068,668,705 3pn- TB-View thành phố
20 R1 29 17    164    6,550,394,519 550 triệu    6,000,394,519 3pn- TB-View thành phố
21 R1 23 02 181,4    8,138,093,606 0    8,138,093,606 Góc 3PN-ĐB-TB-Căn VIP
TÒA NHÀ R2
22 R2 03 12 88,3    3,747,692,665 120 triệu    3,627,692,665 Tây bắc-View thành phố
23 R2 26 27 89,9    4,010,075,369 Mới    4,010,075,369 Tây nam- view bể bơi
24 R2 28 24 96,3    4,346,098,136 0    4,346,098,136  Đã bán
25 R2 05 12B 104,8    4,501,698,081 0    4,501,698,081 Tây bắc-View thành phố
26 R2 23 12B 104,8    4,561,004,414 0    4,561,004,414 Tây bắc-View thành phố
27 R2 32 12B 104,8    4,561,004,414 0    4,561,004,414 Tây bắc-View thành phố
28 R2 03 04    109    4,619,224,241 120 triệu    4,499,224,241 Tây bắc-View thành phố
29 R2 09 04    109    4,742,590,468 0    4,742,590,468 Tây bắc-View thành phố
30 R2 12A 05    109    4,680,907,355 0    4,680,907,355 Đông nam- view bể bơi
31 R2 25 06    109    4,742,590,468 0    4,742,590,468 Tây bắc-View thành phố
32 R2 26 06    109    4,791,936,959 0    4,791,936,959 Tây bắc-View thành phố
33 R2 03 10 109,4    4,759,884,378 120 triệu    4,639,884,378 Tây Bắc-2 phòng thoáng
34 R2 06 10 109,4    4,821,793,852 0    4,821,793,852 Tây Bắc-2 phòng thoáng
35 R2 19 10 109,4    4,759,884,378 0    4,759,884,378 Tây Bắc-2 phòng thoáng
36 R2 33 10 109,4    4,883,703,326 0    4,883,703,326 Tây Bắc-2 phòng thoáng
37 R2 34 10 109,4    4,821,793,852 0    4,821,793,852 Tây Bắc-2 phòng thoáng
38 R2 08 22    110    4,681,327,216 100 triệu    4,581,327,216 Đông nam- view bể bơi
39 R2 15 22    110    4,536,829,188 100 triệu    4,436,829,188 Đông nam- view bể bơi
40 R2 34 08    111    4,891,874,932 0    4,891,874,932 Tây Bắc-2 phòng thoáng
41 R2 10 23 113,9    4,825,528,817 200 triệu    4,625,528,817 Bắc-View thành phố
42 R2 12B 23 113,9    4,761,072,793 200 triệu    4,561,072,793 Bắc-View thành phố
43 R2 26 23 113,9    4,877,093,637 200 triệu    4,677,093,637 Bắc-View thành phố
44 R2 27 23 113,9    4,877,093,637 200 triệu    4,677,093,637 Bắc-View thành phố
45 R2 28 23 113,9    4,877,093,637 200 triệu    4,677,093,637 Bắc-View thành phố
46 R2 33 23 113,9    4,825,528,817 200 triệu    4,625,528,817 Bắc-View thành phố
47 R2 22 20 124,6    5,305,404,192 0    5,305,404,192 Đông nam- view bể bơi
48 R2 15 28 127,8    5,299,241,820 0    5,299,241,820 ĐôngBắc-View thành phố
49 R2 21 28 127,8    5,440,888,087 0    5,440,888,087 ĐôngBắc-View thành phố
50 R2 06 16 130,7    4,985,531,509 120 triệu    4,865,531,509 Đông nam- view bể bơi
51 R2 12B 16 130,7    4,985,531,509 120 triệu    4,865,531,509 Đông nam- view bể bơi
52 R2 17 16 130,7    4,911,568,363 120 triệu    4,791,568,363 Đông nam- view bể bơi
53 R2 19 16 130,7    4,911,568,363 120 triệu    4,791,568,363 Đông nam- view bể bơi
54 R2 23 16 130,7    5,059,494,655 120 triệu    4,939,494,655 Đông nam- view bể bơi
55 R2 28 16 130,7    5,118,665,172 120 triệu    4,998,665,172 Đông nam- view bể bơi
56 R2 29 16 130,7    5,118,665,172 120 triệu    4,998,665,172 Đông nam- view bể bơi
57 R2 33 16 130,7    4,941,153,621 120 triệu    4,821,153,621 Đông nam- view bể bơi
58 R2 07 19 133,8    5,620,772,228 150tr+Sửa3PN    5,470,772,228 Bắc-View thành phố
59 R2 09 19 133,8    5,694,920,392 150tr+Sửa3PN    5,544,920,392 Bắc-View thành phố
60 R2 21 21 133,6    5,686,452,648 150tr+Sửa3PN    5,536,452,648 Bắc-View thành phố
61 R2 15 19 133,8    5,546,624,065 150tr+Sửa3PN    5,396,624,065 Đã bán
62 R2 19 19 133,8    5,546,624,065 150tr+Sửa3PN    5,396,624,065 Bắc-View thành phố
63 R2 23 21 133,6    5,686,452,648 150tr+Sửa3PN    5,536,452,648 Bắc-View thành phố
64 R2 24 21 133,6    5,686,452,648 150tr+Sửa3PN    5,536,452,648 Bắc-View thành phố
65 R2 28 21 133,6    5,745,682,512 150tr+Sửa3PN    5,595,682,512 Bắc-View thành phố
66 R2 05 12A 145,2    5,421,204,003 500 triệu    4,921,204,003 Đã bán
67 R2 26 12A 145,2    5,566,042,299 500 triệu    5,066,042,299 3pn-ĐN- view bể bơi
68 R2 27 12A 145,2    5,566,042,299 500 triệu    5,066,042,299  Đã bán 
69 R2 05 26    148    6,214,112,779 0    6,214,112,779 3pn-View thành phố
70 R2 11 26    148    6,296,130,179 0    6,296,130,179 3pn-View thành phố
71 R2 23 02 181,4    8,138,093,606 0    8,138,093,606 Góc 3PN-Căn VIP
TÒA NHÀ R3
72 R3 06 12    121    6,393,267,451 0    6,393,267,451 Tây Bắc-view bể bơi
73 R3 07 04 109,2    5,772,717,402 0    5,772,717,402 Tây Bắc-view bể bơi
74 R3 07 02 169,5    9,202,817,238 0    9,202,817,238 Góc 3PN- view bể bơi
75 R3 11 26 169,5    9,389,332,432 0    9,389,332,432 Góc 3PN- view bể bơi
76 R3 06 25 221,5 14,600,489,923 0 14,600,489,923 Góc 4PN-Căn VIP nhất
TÒA NHÀ R4
77 R4 20 19      93    3,987,679,114 0    3,987,679,114 Đã bán
78 R4 08 11 102,1    4,154,827,687 Sửa 3PN    4,154,827,687 Đông- view thành phố
79 R4 11 11 102,1    4,154,827,687 Sửa 3PN    4,154,827,687 Đông- view thành phố
80 R4 16 16 102,1    4,154,827,687 Sửa 3PN    4,154,827,687 Đông- view thành phố
81 R4 06 04 104,9    4,559,673,714 0    4,559,673,714  Đã bán
82 R4 07 23 104,9    4,446,601,480 0    4,446,601,480 Tây Nam- view q.trường
83 R4 10 23 104,9    4,434,091,818 0    4,494,091,818 Đã bán
84 R4 18 23 104,9    4,494,091,818 0    4,494,091,818 Tây Nam- view q.trường
85 R4 21 03 104,9    4,446,601,480 0    4,446,601,480 Tây bắc- view q.trường
86 R4 22 03 104,9    4,446,601,480 0    4,446,601,480 Tây bắc- view q.trường
87 R4 06 21 112,4    4,762,373,749 0    4,762,373,749 Đã bán
88 R4 07 05 112,4    4,762,373,749 0    4,762,373,749 Tây bắc- view q.trường
89 R4 08 05 112,4    4,813,259,489 0    4,813,259,489 Tây bắc- view q.trường
90 R4 12 21 112,4    4,813,259,489 0    4,813,259,489 Tây Nam- view q.trường
91 R4 16 21 112,4    4,813,259,489 0    4,813,259,489 Tây Nam- view q.trường
92 R4 17 21 112,4    4,813,259,489 0    4,813,259,489 Tây Nam- view q.trường
93 R4 32 05 112,4    4,666,902,410 0    4,666,902,410 Tây bắc- view q.trường
94 R4 05 15 131,5    5,243,583,314 Sửa 3PN    5,243,583,314 Tây- view quảng trường
95 R4 06 15 131,5    5,243,583,314 Sửa 3PN    5,243,583,314 Tây- view quảng trường
96 R4 08 15 131,5    5,301,882,169 Sửa 3PN    5,301,882,169 Tây- view quảng trường
97 R4 16 15 131,5    5,301,882,169 Sửa 3PN    5,301,882,169 Đã bán
98 R4 19 15 131,5    5,301,882,169 Sửa 3PN    5,301,882,169 Tây- view quảng trường
99 R4 12 12A 131,5    5,301,882,169 Sửa 3PN    5,301,882,169 Tây- view quảng trường
100 R4 15 12A 131,5    5,301,882,169 Sửa 3PN    5,301,882,169 Tây- view quảng trường
101 R4 11 12B 132,8    5,283,910,119 Sửa 3PN    5,283,910,119 Đông- view thành phố
102 R4 15 12B 132,8    5,283,910,119 Sửa 3PN    5,283,910,119 Đông- view thành phố
103 R4 24 12 132,8    5,334,982,755 Sửa 3PN    5,334,982,755 Đông- view thành phố
104 R4 08 26 131,4    5,991,379,338 0    5,991,379,338 Lock
105 R4 21 26 131,4    5,933,124,817 0    5,933,124,817 Góc Đông Bắc-TB-view
106 R4 21 25 131,4    6,002,475,437 0    6,002,475,437 góc 3PN- view q.trường
107 R4 28 01 131,4    5,957,397,534 0    5,957,397,534 góc 3PN- view q.trường
108 R4 06 20 137,6    5,848,544,505 0    5,848,544,505 Đông Bắc-view thành phố
109 R4 15 20 137,6    5,909,547,717 0    5,909,547,717 Đông Bắc-view thành phố
110 R4 20 20 137,6    5,909,547,717 0    5,909,547,717 Đã bán
TÒA NHÀ R5
111 R5 09 07 92,5    4,101,988,676 0    4,101,988,676 Tây bắc- view q.trường
112 R5 21 07      93    4,059,885,707 0    4,059,885,707 Tây bắc- view q.trường
113 R5 21 19      93    4,059,885,707 0    4,059,885,707 Đông bắc- view q.trường
114 R5 25 07      93    4,059,885,707 0    4,059,885,707 Tây bắc- view q.trường
115 R5 26 19      93    4,007,256,995 0    4,007,256,995 Đông bắc- view q.trường
116 R5 28 07      93    4,007,256,995 0    4,007,256,995 Tây bắc- view q.trường
117 R5 30 17 101,8    4,219,003,499 Sửa 3PN    4,219,003,499 Đã bán
118 R5 30 09 101,8    4,219,003,499 Sửa 3PN    4,219,003,499 Đã bán
119 R5 07 16 102,1    4,234,099,655 Sửa 3PN    4,234,099,655 Nam-view thành phố
120 R5 10 11 102,1    4,280,322,378 Sửa 3PN    4,280,322,378 Nam-view thành phố
121 R5 16 16 102,1    4,280,322,378 Sửa 3PN    4,280,322,378 Nam-view thành phố
122 R5 28 11 102,1    4,176,321,253 Sửa 3PN    4,176,321,253 Nam-view thành phố
123 R5 06 03 104,9    4,575,537,749 0    4,575,537,749 Tây bắc- view q.trường
124 R5 08 03 104,9    4,623,028,087 0    4,623,028,087 Tây bắc- view q.trường
125 R5 12B 04 104,9    4,629,247,060 0    4,629,247,060 Đông nam- view T.Phố
126 R5 15 03 104,9    4,623,028,087 0    4,623,028,087 Tây bắc- view q.trường
127 R5 18 03 104,9    4,623,028,087 0    4,623,028,087 Tây bắc- view q.trường
128 R5 31 04 104,9    4,599,509,062 0    4,599,509,062 Đông nam- view T.Phố
129 R5 32 04 104,9    4,599,509,062 0    4,599,509,062 Đông nam- view T.Phố
130 R5 22 24 104,9    4,575,537,749 0    4,575,537,749 Tây Nam- view thành phố
131 R5 28 24 104,9    4,516,174,825 0    4,516,174,825 Tây Nam- view thành phố
132 R5 04 05 112,4    4,836,921,357 0    4,836,921,357 Tây bắc- view q.trường
133 R5 05 06 112,4    5,021,685,053 0    5,021,685,053 Đông nam- view T.Phố
134 R5 06 05 112,4    4,900,528,531 0    4,900,528,531 Tây bắc- view q.trường
135 R5 10 05 112,4    4,951,414,271 0    4,951,414,271 Tây bắc- view q.trường
136 R5 16 05 112,4    4,951,414,271 0    4,951,414,271 Tây bắc- view q.trường
137 R5 21 05 112,4    4,900,528,531 0    4,900,528,531 Tây bắc- view q.trường
138 R5 26 05 112,4    4,836,921,357 0    4,836,921,357 Tây bắc- view q.trường
139 R5 28 05 112,4    4,836,921,357 0    4,836,921,357 Tây bắc- view q.trường
140 R5 32 05 112,4    4,805,057,192 0    4,805,057,192 Tây bắc- view q.trường
141 R5 20 06 112,4    5,072,570,793 0    5,072,570,793 Đông nam- view T.Phố
142 R5 21 06 112,4    5,021,685,053 0    5,021,685,053 Đông nam- view T.Phố
143 R5 22 06 112,4    5,021,685,053 0    5,021,685,053 Đông nam- view T.Phố
144 R5 32 06 112,4    4,926,213,714 0    4,926,213,714 Đông nam- view T.Phố
145 R5 19 21 112,4    4,951,414,271 0    4,951,414,271 Đông bắc- view q.trường
146 R5 12 22 112,4    4,951,414,271 0    4,951,414,271 Tây Nam- view t. phố
147 R5 22 22 112,4    4,900,528,531 0    4,900,528,531 Tây Nam- view t. phố
148 R5 28 21 112,4    4,836,921,357 0    4,836,921,357 Đông bắc- view q.trường
149 R5 28 22 112,4    4,836,921,357 0    4,836,921,357 Tây Nam- view t. phố
150 R5 30 22 112,4    4,836,921,357 0    4,836,921,357 Tây Nam- view t. phố
151 R5 11 12A 131,5    5,460,163,560 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
152 R5 15 12A 131,5    5,460,163,560 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
153 R5 09 15 131,5    5,460,163,560 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
154 R5 17 15 131,5    5,460,163,560 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
155 R5 19 15 131,5    5,460,163,560 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
156 R5 23 15 132,8    5,401,864,705 Sửa 3PN    5,401,864,705 Bắc- view quảng trường
157 R5 24 15 131,5    5,401,864,705 Sửa 3PN    5,401,864,705 Bắc- view quảng trường
158 R5 09 12 132,8    5,443,756,270 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
159 R5 12 12 132,8    5,443,756,270 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
160 R5 09 12B 132,8    5,443,756,270 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
161 R5 16 12B 132,8    5,443,756,270 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
162 R5 17 12B 132,8    5,443,756,270 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
163 R5 21 12B 132,8    5,384,881,076 Sửa 3PN    5,384,881,076 Nam-view thành phố
164 R5 23 12B 132,8    5,384,881,076 Sửa 3PN    5,384,881,076 Nam-view thành phố
165 R5 28 12B 132,8    5,311,287,084 Sửa 3PN    5,311,287,084 Nam-view thành phố
166 R5 11 26 131,4    6,149,540,363 0    6,149,540,363 Góc 3PN-view thành phố
167 R5 28 26 131,4    6,018,467,691 0    6,018,467,691 Góc 3PN-view thành phố
168 R5 30 01 131,4    6,115,558,559 0    6,115,558,559 góc 3PN- view q.trường
169 R5 30 25 131,4    6,087,818,311 0    6,087,818,311 góc 3PN- view q.trường
170 R5 12 20 137,6    6,075,171,439 0    6,075,171,439 Tây Nam-view thành phố
GIÁ TRÊN ĐÃ TRỪ CHIẾT KHẤU- KHÁCH ĐƯỢC TRỪ THÊM 75 TRIỆU THẺ VINSCHOLL VÀ VINMEC
CĂN HỘ ROYAL CITY- BÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ
STT Tòa Tầng Căn Diện tích GIÁ BÁN (gồm VAT + KPBT) Chiết khấu GIÁ BÁN (gồm VAT+KPBT-trừ CK) Hướng ban công
1 R2 12A 09 108,9    4,937,456,890 3,5%    4,764,205,000 Đông nam- 3 ban công
GIÁ TRÊN ĐÃ TRỪ CHIẾT KHẤU- KHÁCH ĐƯỢC TRỪ THÊM 75 TRIỆU THẺ VINSCHOLL VÀ VINMEC
 

Phụ trách dự án

Ms. Nhung: 0988 133 655
Ms. Dung  : 0948 581 977
Ms. Khanh: 0983 614 671
Ms. Hà      : 0903 263 280
Mr. Hùng  : 0908 386 366

Giới thiệu về VietHousing

VietHousing tự hào là đơn vị thứ cấp số 1 tại các dự án của tập đoàn Vingroup. Với phương châm làm việc “Chuyên nghiệp - Tận tâm - Thông tin chính xác” chúng tôi đã và luôn mang đến cho khách hàng những thông tin đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật mới nhất tình trạng giao dịch của thị trường. Các giao dịch thành công được cập nhật liên tục, chính xác tuyệt đối giúp quý khách nắm bắt được giá giao dịch thực tế của thị trường. Với các dự án lớn như Royal City, Times City và Vinhomes Riverside , Với thời gian gắn bó lâu dài và sự làm việc nghiêm túc, chúng tôi đã nhận được sự yêu mến của chủ đầu tư và khách hàng. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách. 

Số người online

Hiện có 29 khách Trực tuyến

Thống kê

Số lần xem bài viết : 188008

ROYAL CITY

TIMES CITY
VINHOMES RIVERSIDE