royal city

times city

vinhomes riverside


ROYAL CITY CHIẾT KHẤU ĐẾN 625 TRIỆU - CẬP NHẬT 28/8

STT MÃ CĂN HỘ TẦNG CĂN DIỆN TÍCH GIÁ GỐC HĐMB
(gồm VAT)
Giá bán ( gồm VAT + KPBT) Hướng ban công GHI CHÚ
TÒA NHÀ R1
1 R12210      22 10 109.4    4,863,521,166    4,887,996,496 Tây Bắc Căn đẹp, 2pn thoáng
2 R10923          9 23 113.9    4,560,564,726    4,829,530,819 Tây Bắc view thành phố
3 R13116      31 16 130.7    5,491,486,415    4,945,734,335 Đông Nam view rất đẹp, nhìn hồ
4 R112A16 12A 16 130.7    5,139,428,991    4,990,334,337 Đông Nam view rất đẹp, nhìn hồ
5 R12216      22 16 130.7    5,637,685,906    5,064,667,675 Đông Nam view rất đẹp, nhìn hồ
6 R12516      25 16 130.7    5,223,997,143    5,064,667,675 Đông Nam view rất đẹp, nhìn hồ
7 R13119      31 19 133.8    5,703,579,631    5,716,431,961 Tây view rất đẹp, nhìn hồ
8 R11519      15 19 133.8    5,294,452,160    5,567,048,944 Tây view rất đẹp, nhìn hồ
9 R10815          8 15 136.0    5,368,755,567    5,172,534,883 Tây Bắc Căn 3pn, giá rẻ
10 R11915      19 15 136.0    5,625,094,411    5,114,943,657 Tây Bắc Căn 3pn, giá rẻ
11 R10712A          7 12A 145.2    5,652,957,248    5,440,709,825 Đông Nam Được giảm 500 triệu từ 24-31/8
12 R12612A      26 12A 145.2    6,286,150,552    5,586,609,471 Đông Nam Được giảm 500 triệu từ 24-31/8
13 R13012A      30 12A 145.2    6,106,191,908    5,456,920,897 Đông Nam Được giảm 500 triệu từ 24-31/8
14 R12117      21 17 164.0    6,835,735,567    6,646,949,344 Tây Căn 3PN-view thành phố
TÒA NHÀ R2
15 R20312          3 12    88.3    3,737,371,277    3,746,300,012 Tây Bắc Căn nhỏ-giá rẻ nhất
16 R22611      26 11    88.3    4,229,660,999    3,886,913,435 Đông Nam đã bán
17 R22627      26 27    89.8      3,980,000,000 Tây Nam đã bán
17 R20512B          5 12B 104.8    4,305,031,801    4,504,079,284 Tây Bắc view thành phố
18 R23212B      32 12B 104.8    4,737,864,816    4,563,682,450 Tây Bắc view thành phố
19 R20304          3 04 109.0    4,990,432,530    4,622,193,672 Tây Bắc view thành phố
20 R20904          9 04 109.0    4,683,982,015    4,746,177,357 Tây Bắc view thành phố
21 R22506      25 06 109.0    4,701,869,910    4,746,177,357 Tây Bắc view thành phố
22 R23408      34 08 111.0    4,737,218,601    4,896,209,002 Tây Bắc Căn cực đẹp, 2pn thoáng
23 R212B23 12B 23 113.9    4,717,615,865    4,764,752,187 Đông Bắc view thành phố
24 R22623      26 23 113.9    5,188,828,559    4,881,353,725 Đông Bắc view thành phố
25 R22723      27 23 113.9    5,213,713,350    4,881,353,725 Đông Bắc view thành phố
26 R22823      28 23 113.9    4,976,125,001    4,881,353,725 Đông Bắc view thành phố
27 R23323      33 23 113.9    4,996,103,976    4,829,530,819 Đông Bắc view thành phố
28 R21907      19 07 114.3    3,798,732,150    5,135,158,784 Đông Nam Rất đẹp, 2pn thoáng- view hồ
29 R20307          3 07 114.5    5,153,289,203    4,985,158,784 Đông Nam Đã bán
30 R22220      22 20 124.6    5,281,040,862    5,324,061,452 Nam view rất đẹp, nhìn hồ
31 R21528      15 28 127.8    5,447,219,032    5,317,853,924 Đông Bắc view thành phố
32 R20616          6 16 130.7    5,420,589,332    4,990,334,337 Đông Nam view rất đẹp, nhìn hồ
33 R21716      17 16 130.7    5,335,118,817    4,916,000,999 Đông Nam view rất đẹp, nhìn hồ
34 R22816      28 16 130.7    5,556,362,851    5,124,134,345 Đông Nam view rất đẹp, nhìn hồ
35 R20919          9 19 133.8    5,422,293,160    5,716,431,961 Bắc Được sửa thành 3PN
36 R21919      19 19 133.8    5,883,874,883    5,567,048,944 Bắc Được sửa thành 3PN
37 R22612A      26 12A 145.2    6,669,560,159    5,586,609,471 Đông Nam Căn 3pn, view bể bơi
38 R20512A          5 12A 145.2    6,289,952,401    5,440,709,825 Đông Nam Căn 3pn, view bể bơi
39 R21612A      16 12A 145.2    5,732,469,893    5,359,654,466 Đông Nam Căn 3pn, view bể bơi
40 R22712A      27 12A 145.2    6,269,520,938    5,586,609,471 Đông Nam Căn 3pn, view bể bơi
41 R23312A      33 12A 145.2    6,366,468,435    5,392,076,610 Đông Nam Căn 3pn, view bể bơi
42 R22026      20 26 148.0    6,417,765,503    6,156,810,491 Đông Bắc đã bán
43 R23125A      31 25A 200.8    9,239,376,064    8,412,831,058 Bắc-ĐB Căn góc đẹp- Giao thô trừ 1,3 tỷ
TÒA NHÀ R3
44 R30612          6 12 121.0    6,020,962,111    6,419,896,388 Tây Bắc view bể bơi
45 R31126      11 26 169.5    9,080,599,523    9,460,595,491 TN-TB Căn góc 3PN, view bể bơi
46 R30625          6 25 221.5 15,682,635,068 14,722,567,095 Đông Nam Căn góc 4PN- đẹp nhất Royal
TÒA NHÀ R4
47 R41207      12 07    93.0    4,454,475,595    3,987,487,612 Tây Bắc Đã bán
48 R40817          8 17 101.8    4,442,610,455    4,198,432,121 Tây 3pn-view quảng trường
49 R41009      10 09 101.8    4,520,127,280    4,198,432,121 Tây Đã bán
50 R40811          8 11 102.1    4,533,799,304    4,155,472,776 Đông 3pn- view thành phố
51 R41616      16 16 102.1    4,594,061,865    4,155,472,776 Đông 3pn- view thành phố
52 R42116      21 16 102.1    4,755,091,506    4,109,018,706 Đông 3pn- view thành phố
53 R40604          6 04 104.9    4,899,557,509    4,562,345,090 Đông Nam view đẹp
54 R41823      18 23 104.9    5,267,174,383    4,496,434,952 Tây Nam View quảng trường
55 R42406      24 06 112.4    5,521,077,397   Đông Nam Đã bán
56 R43205      32 05 112.4    5,521,077,397    4,670,110,474 Tây Bắc View quảng trường
57 R40826          8 26 131.4    6,102,999,501    6,015,063,308 TB-ĐB Căn góc đẹp, 3 PN
58 R42126      21 26 131.4    6,596,147,108    5,956,381,907 TB-ĐB Căn góc đẹp, 3 PN
59 R42125      21 25 131.4    6,792,779,192    6,026,240,717 TN-TB Căn góc đẹp, 3 PN
60 R42625      26 25 131.4        5,952,888,960 TN-TB Căn góc đẹp, 3 PN
61 R40615          6 15 131.5    5,764,449,002    5,360,570,362 Tây 3pn-view quảng trường
62 R40815          8 15 131.5    5,721,956,091    5,320,513,621 Tây 3pn-view quảng trường
63 R41512A      15 12A 131.5    6,054,717,372    5,320,513,621 Tây 3pn-view quảng trường
64 R41512B      15 12B 132.8    5,958,259,387    5,302,409,875 Đông 3pn- view thành phố
65 R42412      24 12 132.8    6,289,098,513    5,230,534,614 Đông 3pn- view thành phố-Giá rẻ
66 R42118      21 18 132.3     ĐN-ĐB đã bán
67 R42108      21 08 137.6     Đông Nam đã bán
68 R41620      16 20 137.6    6,424,613,764    5,932,632,038 Đông Bắc Căn đẹp, 3pn
69 R42020      20 20 137.6    6,456,685,162    5,932,632,038 Đông Bắc Căn đẹp, 3pn
70 R42408      24 08 137.6    6,456,685,162   Đông Nam Đã bán
TÒA NHÀ R5
71 R50907          9 07    92.5    4,372,228,476    4,102,369,302 Tây Bắc 2PN, view quảng trường
72 R52507      25 07    93.0    4,543,968,914    4,060,055,604 Tây Bắc 2PN, view quảng trường
73 R50809          8 09 101.8    4,665,127,542    4,324,184,337 Bắc đã bán
74 R51209      12 09 101.8    4,589,961,674    4,324,184,337 Bắc đã bán
75 R52317      23 17 101.8    4,877,640,786    4,277,866,762 Bắc đã bán
76 R53009      30 09 101.8    4,653,253,942    4,219,969,793 Bắc 3pn-view quảng trường
77 R53017      30 17 101.8    4,799,078,882    4,219,969,793 Bắc 3pn-view quảng trường
78 R50716          7 16 102.1    4,222,170,362    4,235,141,507 Nam Được sửa thành 3pn
79 R512B11 12B 11 102.1    4,501,606,596    4,177,073,919 Nam đã bán
80 R51616      16 16 102.1    4,619,379,810    4,281,595,578 Nam 3pn- view thành phố
81 R52316      23 16 102.1    4,719,301,847    4,235,141,507 Nam đã bán
82 R52811      28 11 102.1    4,461,069,702    4,177,073,919 Nam 3pn- view thành phố
83 R51011      10 11 102.2    4,543,709,889    4,281,595,578 Nam 3pn- view thành phố
84 R50603          6 03 104.9    4,982,946,121    4,578,288,525 Tây Bắc căn đẹp
85 R51604      16 04 104.9    5,056,991,758    4,739,654,727 Đông Nam đã bán
86 R51803      18 03 104.9    5,101,345,828    4,626,016,557 Tây Bắc view thành phố
87 R52224      22 24 104.9    4,715,569,751    4,578,288,525 Tây Nam view thành phố
88 R52824      28 24 104.9    4,708,132,478    4,518,628,486 Tây Nam view thành phố
89 R53003      30 03 104.9    4,994,556,089    4,518,628,486 Tây Bắc view thành phố
90 R53104      31 04 104.9    5,104,756,556    4,602,379,817 Đông Nam view thành phố
91 R51204      12 04 108.0    5,163,789,894    4,739,654,727 Đông Nam đã bán
92 R53206      32 06 112.4    5,609,383,467    4,930,719,652 Đông Nam view thành phố
93 R50506          5 06 112.4    5,025,704,314    5,026,668,833 Đông Nam view thành phố
94 R51106      11 06 112.4    5,083,161,111    5,077,809,259 Đông Nam Đã bán
95 R52105      21 05 112.4    5,375,303,597    4,904,905,913 Tây Bắc view quảng trường
96 R52605      26 05 112.4    5,457,177,866    4,840,980,380 Tây Bắc view quảng trường
97 R52821      28 21 112.4    5,280,300,601    4,840,980,380 Đông Bắc view quảng trường
98 R52206      22 06 114.0    5,364,914,449    5,026,668,833 Đông Nam view thành phố
99 R51005      10 05 114.2    5,430,530,582    4,956,046,339 Tây Bắc view quảng trường
100 R53001      30 01 131.4    6,214,968,931    6,140,152,493 ĐB-TB Góc 3PN, view quảng trường
101 R50915          9 15 131.5    6,072,584,094    5,479,954,871 Bắc đã bán
102 R51212A      12 12A 131.5    6,129,523,131    5,479,954,871 Bắc 3pn-view quảng trường
103 R51512A      15 12A 131.5    6,186,059,210    5,479,954,871 Bắc 3pn-view quảng trường
104 R51915      19 15 131.5    6,047,681,845    5,479,954,871 Bắc 3pn-view quảng trường
105 R52415      24 15 131.5    6,487,994,992    5,421,228,812 Bắc 3pn-view quảng trường
106 R51212      12 12 132.8    6,135,707,078    5,463,427,351 Nam 3pn- view thành phố
107 R52312B      23 12B 132.8    6,104,611,000    5,404,120,730 Nam 3pn- view thành phố
108 R52812B      28 12B 132.8    6,013,158,439    5,329,987,454 Nam 3pn- view thành phố
CĂN HỘ ROYAL CITY - Theo chương trình Chủ đầu tư
STT MÃ CĂN HỘ TẦNG CĂN DIỆN TÍCH GIÁ GỐC HĐMB
(gồm VAT)
Giá bán ( gồm VAT + KPBT) Chiết khấu Giá sau chiết khấu
1 R2.12A09 12A 09 108,7    6,104,611,000    4,937,456,890 3,5% 4,764,205,000
 

Phụ trách dự án

Ms. Nhung: 0988 133 655
Ms. Dung  : 0948 581 977
Ms. Khanh: 0983 614 671
Ms. Hà      : 0903 263 280
Mr. Hùng  : 0908 386 366

Giới thiệu về VietHousing

VietHousing tự hào là đơn vị thứ cấp số 1 tại các dự án của tập đoàn Vingroup. Với phương châm làm việc “Chuyên nghiệp - Tận tâm - Thông tin chính xác” chúng tôi đã và luôn mang đến cho khách hàng những thông tin đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật mới nhất tình trạng giao dịch của thị trường. Các giao dịch thành công được cập nhật liên tục, chính xác tuyệt đối giúp quý khách nắm bắt được giá giao dịch thực tế của thị trường. Với thời gian gắn bó lâu dài và sự làm việc nghiêm túc, chúng tôi đã nhận được sự yêu mến của chủ đầu tư và khách hàng. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách.

Số người online

Hiện có 13 khách Trực tuyến

Thống kê

Số lần xem bài viết : 183586

royal city

times city
vinhomes riverside