ROYAL CITY

TIMES CITY

VINHOMES RIVERSIDE


ROYAL CITY CẬP NHẬT NGÀY 24.10.2014

CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ:

1. Giá bán được trừ đi 75 triệu nếu khách hàng không nhận thẻ Vimec và Vinschool.

2. Chủ đầu tư tặng cho khách hàng Tivi màn hình cong trị giá 62 triệu cho những khách hàng đặt cọc sau ngày 10.10.2014 và ký hợp đồng trước ngày 31.10.2014

3. Đại lý tặng bộ quà CHÀO THU trị giá 30 triệu cho khách hàng, nếu khách không nhận quà được trừ tiền vào Giá bán 

CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CƯ DÂN:

1. Miễn phí dịch vụ hoàn toàn trong 10 năm

2. Ưu đãi phí nước nóng 30.000 VND/m3 nước nóng.

3. Tặng thẻ học Vinschool miễn phí hoàn toàn tiền học và tiền ăn trong 01 năm

4. Tặng thẻ khám bệnh tại Vimec trị giá 30 triệu thời hạn 01 năm

5. Tặng vé vui chơi giải trí tại TTTM, số lượng 10 vé/ năm

TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIỀN:

1. Đặt cọc 100 triệu tại Chủ đầu tư

2. Trong vòng 07 sau ngày đặt cọc, khách hàng ký Hợp đồng tại Sàn Bất động sản Vinhomes Royal City 

3. Trong vòng 07 ngày sau ngày Ký hợp đồng, khách hàng đóng 30% giá trị căn hộ.

4. Trong vòng 30 ngày sau ngày Ký hợp đồng, khách hàng đóng 70% giá trị căn hộ và Nhận bàn giao nhà.

BẢNG GIÁ NIÊM YẾT: 

STT Tòa Tầng Căn Diện tích GIÁ NIÊM YẾT
(gồm VAT+KPBT)
Gói Hỗ trợ Nội thất GIÁ BÁN (gồm VAT+KPBT- đã trừ CK-gói nội thất) Hướng ban công
TÒA NHÀ R4
1 R4 12 07      93    4,132,309,963      3,987,679,114 ĐÃ BÁN
2 R4 22 19      93    4,088,263,123 0    3,945,173,914 ĐÃ BÁN
3 R4 05 17 101,8    4,405,685,162 Sửa 3PN    4,251,486,181 ĐÃ BÁN
4 R4 20 09 101,8    4,453,443,613 0    4,297,573,087 ĐÃ BÁN 25/9
5 R4 08 11 102,1    4,305,520,919 Sửa 3PN    4,154,827,687 Đông- view thành phố
6 R4 11 11 102,1    4,305,520,919 Sửa 3PN    4,154,827,687 ĐÃ BÁN 9/10
7 R4 16 16 102,1    4,305,520,919 Sửa 3PN    4,154,827,687  Đã bán 20/10
8 R4 06 04 104,9    4,725,050,481 0    4,559,673,714 ĐÃ BÁN 24/9
9 R4 07 23 104,9    4,607,877,181 0    4,446,601,480 ĐÃ BÁN 30/9
10 R4 10 23 104,9    4,657,089,967 0    4,494,091,818 ĐÃ BÁN 20/9
11 R4 18 23 104,9    4,657,089,967 0    4,494,091,818 ĐÃ BÁN 1/10
12 R4 21 03 104,9    4,607,877,181 0    4,446,601,480 Tây bắc- view q.trường
13 R4 22 03 104,9    4,607,877,181 0    4,446,601,480 Tây bắc- view q.trường
14 R4 06 21 112,4    4,935,102,331 0    4,762,373,749 ĐÃ BÁN 9/10
15 R4 07 05 112,4    4,935,102,331 0    4,762,373,749 Tây bắc- view q.trường
16 R4 08 05 112,4    4,987,833,667 0    4,813,259,489 Tây bắc- view q.trường
17 R4 32 05 112,4    4,836,168,301 0    4,666,902,410 Tây bắc- view q.trường
18 R4 11 06 112,4    5,149,184,458      4,968,963,002 ĐÃ BÁN 1/10
19 R4 12 21 112,4    4,987,833,667 0    4,813,259,489  Đã bán 20/10
20 R4 16 21 112,4    4,987,833,667 0    4,813,259,489 Tây Nam- view q.trường
21 R4 17 21 112,4    4,987,833,667 0    4,813,259,489 Tây Nam- view q.trường
22 R4 05 15 131,5    5,433,765,092 Sửa 3PN    5,243,583,314 ĐÃ BÁN 1/10
23 R4 06 15 131,5    5,433,765,092 Sửa 3PN    5,243,583,314 ĐÃ BÁN 28/9
24 R4 08 15 131,5    5,494,178,414 Sửa 3PN    5,301,882,169 ĐÃ BÁN 6/10
25 R4 16 15 131,5    5,494,178,414 Sửa 3PN    5,301,882,169 ĐÃ BÁN 20/9
26 R4 19 15 131,5    5,494,178,414 Sửa 3PN    5,301,882,169  Đã bán 20/10 
27 R4 12 12A 131,5    5,494,178,414 Sửa 3PN    5,301,882,169 ĐÃ BÁN 7/10
28 R4 15 12A 131,5    5,494,178,414 Sửa 3PN    5,301,882,169  Đã bán 20/10 
29 R4 11 12B 132,8    5,475,554,528 Sửa 3PN    5,283,910,119 Đông- view thành phố
30 R4 15 12B 132,8    5,475,554,528 Sửa 3PN    5,283,910,119 Đông- view thành phố
31 R4 24 12 132,8    5,645,484,397 Sửa 3PN    5,334,982,755 ĐÃ BÁN 25/9
32 R4 08 26 131,4    6,340,083,956 0    5,991,379,338 Góc Đông Bắc-TB-view
33 R4 21 26 131,4    6,278,438,960 Cặp đập
thông
   5,933,124,817 Góc Đông Bắc-TB-view
34 R4 21 25 131,4    6,351,825,860    6,002,475,437 góc 3PN- view q.trường
35 R4 26 25 131,4    6,274,769,615      5,929,657,286 góc 3PN- view q.trường
36 R4 28 01 131,4    6,304,124,375 0    5,957,397,534 ĐÃ BÁN 25/9
37 R4 28 02 131,4    6,518,518,519      6,160,000,000 góc 3PN- view q.trường
38 R4 06 20 137,6    6,188,935,984 0    5,848,544,505 Đã bán 18/10
39 R4 15 20 137,6    6,253,489,648 0    5,909,547,717 ĐÃ BÁN 30/9
40 R4 20 20 137,6    6,253,489,648 0    5,909,547,717 ĐÃ BÁN 20/9
TÒA NHÀ R5
41 R5 09 07 92,5    4,250,765,467 0    4,101,988,676 ĐÃ BÁN 21/9
42 R5 21 07      93    4,207,135,447 0    4,059,885,707 ĐÃ BÁN 14/10
43 R5 25 07      93    4,207,135,447 0    4,059,885,707 Tây bắc- view q.trường
44 R5 28 07      93    4,152,597,922 0    4,007,256,995 Tây bắc- view q.trường
45 R5 21 19      93    4,207,135,447 0    4,059,885,707 ĐÃ BÁN 4/10
46 R5 26 19      93    4,152,597,922 0    4,007,256,995 ĐÃ BÁN
47 R5 30 17 101,8    4,372,024,351 Sửa 3PN    4,219,003,499 ĐÃ BÁN 28/9
48 R5 30 09 101,8    4,372,024,351 Sửa 3PN    4,219,003,499 ĐÃ BÁN 28/9
49 R5 10 11 102,1    4,435,567,231 Sửa 3PN    4,280,322,378 Nam-view thành phố
50 R5 28 11 102,1    4,327,794,044 Sửa 3PN    4,176,321,253 Nam-view thành phố
51 R5 07 16 102,1    4,387,668,037 Sửa 3PN    4,234,099,655 Nam-view thành phố
52 R5 16 16 102,1    4,435,567,231 Sửa 3PN    4,280,322,378 Nam-view thành phố
53 R5 06 03 104,9    4,741,489,895 0    4,575,537,749 Tây bắc- view q.trường
54 R5 08 03 104,9    4,790,702,681 0    4,623,028,087 Tây bắc- view q.trường
55 R5 15 03 104,9    4,790,702,681 0    4,623,028,087 Tây bắc- view q.trường
56 R5 18 03 104,9    4,790,702,681 0    4,623,028,087 Tây bắc- view q.trường
57 R5 12B 04 104,9    4,797,147,212 0    4,629,247,060 Đông nam- view T.Phố
58 R5 31 04 104,9    4,766,330,634 0    4,599,509,062 Đông nam- view T.Phố
59 R5 32 04 104,9    4,797,418,717 0    4,629,509,062 Đông nam- view T.Phố
60 R5 22 24 104,9    4,741,489,895 0    4,575,537,749 Tây Nam- view thành phố
61 R5 28 24 104,9    4,679,973,912 0    4,516,174,825 Tây Nam- view thành phố
62 R5 04 05 112,4    5,012,353,738 0    4,836,921,357 Tây bắc- view q.trường
63 R5 06 05 112,4    5,078,267,908 0    4,900,528,531 Tây bắc- view q.trường
64 R5 10 05 112,4    5,130,999,244 0    4,951,414,271 Tây bắc- view q.trường
65 R5 16 05 112,4    5,130,999,244 0    4,951,414,271 Tây bắc- view q.trường
66 R5 21 05 112,4    5,078,267,908 0    4,900,528,531 Tây bắc- view q.trường
67 R5 26 05 112,4    5,012,353,738 0    4,836,921,357 Tây bắc- view q.trường
68 R5 28 05 112,4    5,012,353,738 0    4,836,921,357 Tây bắc- view q.trường
69 R5 32 05 112,4    4,979,333,878 0    4,805,057,192 Tây bắc- view q.trường
70 R5 05 06 112,4    5,203,818,708 0    5,021,685,053 Đông nam- view T.Phố
71 R5 20 06 112,4    5,256,550,044 0    5,072,570,793 Đông nam- view T.Phố
72 R5 21 06 112,4    5,203,818,708 0    5,021,685,053 Đông nam- view T.Phố
73 R5 22 06 112,4    5,203,818,708 0    5,021,685,053 Đông nam- view T.Phố
74 R5 32 06 112,4    5,104,884,678 0    4,926,213,714 Đông nam- view T.Phố
75 R5 19 21 112,4    5,130,999,244 0    4,951,414,271 Đông bắc- view q.trường
76 R5 28 21 112,4    5,012,353,738 0    4,836,921,357 Đông bắc- view q.trường
77 R5 12 22 112,4    5,130,999,244 0    4,951,414,271 Tây Nam- view t. phố
78 R5 22 22 112,4    5,078,267,908 0    4,900,528,531 Tây Nam- view t. phố
79 R5 28 22 112,4    5,012,353,738 0    4,836,921,357 Tây Nam- view t. phố
80 R5 30 22 112,4    5,012,353,738 0    4,836,921,357 Tây Nam- view t. phố
81 R5 11 12A 131,5    5,777,950,857 Sửa 3PN    5,460,163,560 ĐÃ BÁN 26/9
82 R5 15 12A 131,5    5,777,950,857 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
83 R5 09 15 131,5    5,777,950,857 Sửa 3PN    5,460,163,560 ĐÃ BÁN 24/9
84 R5 17 15 131,5    5,777,950,857 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
85 R5 19 15 131,5    5,777,950,857 Sửa 3PN    5,460,163,560 Bắc- view quảng trường
86 R5 23 15 132,8    5,716,258,947 Sửa 3PN    5,401,864,705 Bắc- view quảng trường
87 R5 24 15 131,5    5,716,258,947 Sửa 3PN    5,401,864,705 Bắc- view quảng trường
88 R5 09 12 132,8    5,760,588,645 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
89 R5 12 12 132,8    5,760,588,645 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
90 R5 09 12B 132,8    5,760,588,645 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
91 R5 16 12B 132,8    5,760,588,645 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
92 R5 17 12B 132,8    5,760,588,645 Sửa 3PN    5,443,756,270 Nam-view thành phố
93 R5 21 12B 132,8    5,698,286,853 Sửa 3PN    5,384,881,076 ĐÃ BÁN 27/9
94 R5 23 12B 132,8    5,698,286,853 Sửa 3PN    5,384,881,076 Nam-view thành phố
95 R5 28 12B 132,8    5,620,409,613 Sửa 3PN    5,311,287,084 Nam-view thành phố
96 R5 11 26 131,4    6,507,450,120 0    6,149,540,363 Góc 3PN-view thành phố
97 R5 28 26 131,4    6,368,748,879 0    6,018,467,691 Góc 3PN-view thành phố
98 R5 30 01 131,4    6,471,490,539 0    6,115,558,559 góc 3PN- view q.trường
99 R5 30 25 131,4    6,442,135,779 0    6,087,818,311 góc 3PN- view q.trường
100 R5 12 20 137,6    6,428,752,846 0    6,075,171,439 Tây Nam-view thành phố
TÒA NHÀ R1
101 R1 21 05    109    4,914,601,522 0    4,742,590,468 ĐÃ BÁN 8/10
102 R1 17 10 109,4    4,932,522,672 0    4,759,884,378 Tây Bắc-2 phòng thoáng
103 R1 22 10 109,4    5,060,832,462 0    4,883,703,326 Tây Bắc-2 phòng thoáng
104 R1 16 22    110    4,701,377,397      4,536,829,188 Nam- view hồ bơi
105 R1 09 23 113,9    5,000,547,997 200 triệu    4,625,528,817 Tây bắc-View thành phố
106 R1 27 18 124,6    5,672,639,174 Sửa 3PN    5,360,644,019 Nam- view hồ bơi
107 R1 28 18 124,6    5,672,639,174 Sửa 3PN    5,360,644,019 ĐÃ BÁN 10/10
108 R1 06 28 127,8    5,682,608,417 0    5,370,064,954 Tây bắc-View thành phố
109 R1 12A 16 130,7    5,166,353,895 120 triệu    4,865,531,509 Đông nam- view hồ bơi
110 R1 22 16 130,7    5,242,999,643 120 triệu    4,939,494,655 Đông nam- view hồ bơi
111 R1 26 16 130,7    5,304,316,241 120 triệu    4,998,665,172 Đông nam- view hồ bơi
112 R1 25 16 130,7    5,242,999,643 120 triệu    4,939,494,655 Đông nam- view hồ bơi
113 R1 31 16 130,7    5,120,366,447 120 triệu    4,821,153,621 Đông nam- view hồ bơi
114 R1 12A 21 133,6    5,939,063,830 150tr+Sửa3PN    5,462,415,319 Tây bắc-View thành phố
115 R1 15 19 133,8    5,869,443,455 150tr+Sửa3PN    5,396,624,065 Tây bắc-View thành phố
116 R1 27 19 133,8    6,089,141,717 150tr+Sửa3PN    5,604,238,923 Tây bắc-View thành phố
117 R1 31 19 133,8    6,026,370,785 150tr+Sửa3PN    5,544,920,392 Tây bắc-View thành phố
118 R1 08 15    136    5,454,347,242 120 triệu    5,143,445,089 3pn- TB-View thành phố
119 R1 19 15    136    5,294,839,642 120 triệu    4,989,520,255 3pn- TB-View thành phố
120 R1 21 17    164    7,003,882,228 550 triệu    6,068,668,705 3pn- TB-View thành phố
121 R1 29 17    164    6,931,634,412 550 triệu    6,000,394,519 ĐÃ BÁN
122 R1 23 02 181,4    8,611,739,266 0    8,138,093,606 Góc 3PN-ĐB-TB-Căn VIP
TÒA NHÀ R2
123 R2 03 12 88,3    3,883,619,342 120 triệu    3,627,692,665 ĐÃ BÁN 29/9
124 R2 28 24 96,3    4,503,728,639 0    4,346,098,136 ĐÃ BÁN 23/9
125 R2 26 27 89,9    4,155,518,517 0    4,010,075,369 ĐÃ BÁN 7/10
126 R2 05 12B 104,8    4,664,972,104 0    4,501,698,081 Tây bắc-View thành phố
127 R2 23 12B 104,8    4,726,429,444 0    4,561,004,414 Tây bắc-View thành phố
128 R2 32 12B 104,8    4,726,429,444 0    4,561,004,414 Tây bắc-View thành phố
129 R2 03 04    109    4,786,760,872 120 triệu    4,499,224,241 Tây bắc-View thành phố
130 R2 09 04    109    4,914,601,522 0    4,742,590,468 Tây bắc-View thành phố
131 R2 18 05    109    4,838,574,343 0    4,669,224,241 ĐÃ BÁN
132 R2 12A 05    109    4,850,681,197 0    4,680,907,355 ĐÃ BÁN
133 R2 25 06    109    4,914,601,522 0    4,742,590,468 Tây bắc-View thành phố
134 R2 26 06    109    4,965,737,782 0    4,791,936,959 Tây bắc-View thành phố
135 R2 03 10 109,4    4,932,522,672 120 triệu    4,639,884,378 Tây Bắc-2 phòng thoáng
136 R2 06 10 109,4    4,996,677,567 0    4,821,793,852 Tây Bắc-2 phòng thoáng
137 R2 19 10 109,4    4,932,522,672 0    4,759,884,378 Tây Bắc-2 phòng thoáng
138 R2 33 10 109,4    5,060,832,462 thô-722 triệu    4,161,703,326 Tây Bắc-2 phòng thoáng
139 R2 34 10 109,4    4,996,677,567 Có thể
đập thông
   4,821,793,852 Tây Bắc-2 phòng thoáng
140 R2 34 08    111    5,069,300,448      4,891,874,932 Tây Bắc-2 phòng thoáng
141 R2 08 22    110    4,851,116,286 100 triệu    4,581,327,216 Đông nam- view hồ bơi
142 R2 15 22    110    4,701,377,397 100 triệu    4,436,829,188 Đông nam- view hồ bơi
143 R2 10 23 113,9    5,000,547,997 200 triệu    4,625,528,817 Bắc-View thành phố
144 R2 12B 23 113,9    4,933,754,190 200 triệu    4,561,072,793 Bắc-View thành phố
145 R2 26 23 113,9    5,053,983,043 200 triệu    4,677,093,637 Bắc-View thành phố
146 R2 27 23 113,9    5,053,983,043 200 triệu    4,677,093,637 Bắc-View thành phố
147 R2 28 23 113,9    5,053,983,043 200 triệu    4,677,093,637 Bắc-View thành phố
148 R2 33 23 113,9    5,000,547,997 200 triệu    4,625,528,817 Bắc-View thành phố
149 R2 12B 20 124,6    5,426,273,997 0    5,236,354,407 Đã bán 18/10
150 R2 17 20 124,6    5,467,389,270 0    5,276,030,646 Đông nam- view hồ bơi
151 R2 22 20 124,6    5,497,828,178 Sửa 3PN    5,305,404,192 Đông nam- view hồ bơi
152 R2 26 18 124,6    5,672,639,174 Sửa 3PN    5,360,644,019 Đông nam- view hồ bơi
153 R2 15 28 127,8    5,491,442,300 0    5,299,241,820 ĐôngBắc-View thành phố
154 R2 21 28 127,8    5,757,553,532 0    5,440,888,087 ĐôngBắc-View thành phố
155 R2 06 16 130,7    5,166,353,895 120 triệu    4,865,531,509 Đông nam- view hồ bơi
156 R2 12B 16 130,7    5,166,353,895 120 triệu    4,865,531,509 Đông nam- view hồ bơi
157 R2 17 16 130,7    5,089,708,148 120 triệu    4,791,568,363 Đông nam- view hồ bơi
158 R2 19 16 130,7    5,089,708,148 120 triệu    4,791,568,363 Đông nam- view hồ bơi
159 R2 23 16 130,7    5,242,999,643 120 triệu    4,939,494,655 Đông nam- view hồ bơi
160 R2 28 16 130,7    5,304,316,241 120 triệu    4,998,665,172 Đông nam- view hồ bơi
161 R2 29 16 130,7    5,304,316,241 120 triệu    4,998,665,172 Đông nam- view hồ bơi
162 R2 33 16 130,7    5,120,366,447 120 triệu    4,821,153,621 Đông nam- view hồ bơi
163 R2 07 19 133,8    5,947,907,120 150tr+Sửa3PN    5,470,772,228 Bắc-View thành phố
164 R2 09 19 133,8    6,026,370,785 150tr+Sửa3PN    5,544,920,392 Bắc-View thành phố
165 R2 11 21 133,6    6,017,410,210 150tr+Sửa3PN    5,536,452,648 Bắc-View thành phố
166 R2 15 19 133,8    5,869,443,455 150tr+Sửa3PN    5,396,624,065 ĐÃ BÁN 6/10
167 R2 19 19 133,8    5,869,443,455 150tr+Sửa3PN    5,396,624,065 Bắc-View thành phố
168 R2 23 21 133,6    6,017,410,210 150tr+Sửa3PN    5,536,452,648 Bắc-View thành phố
169 R2 24 21 133,6    6,017,410,210 150tr+Sửa3PN    5,536,452,648 Bắc-View thành phố
170 R2 28 21 133,6    6,080,087,314 150tr+Sửa3PN    5,595,682,512 Bắc-View thành phố
171 R2 05 12A 145,2    5,736,723,813 500 triệu    4,921,204,003 ĐÃ BÁN 26/9
172 R2 18 12A 145,2    5,651,574,903      5,340,738,283 3pn-ĐN- view hồ bơi
173 R2 26 12A 145,2    5,889,991,851 500 triệu    5,066,042,299 3pn-ĐN- view hồ bơi
174 R2 27 12A 145,2    5,889,991,851 500 triệu    5,066,042,299 3pn-ĐN- view hồ bơi
175 R2 05 26    148    6,575,780,718 0    6,214,112,779 3pn-View thành phố
176 R2 11 26    148    6,662,571,618 0    6,296,130,179 3pn-View thành phố
177 R2 15 25 151,7    6,461,917,558 0    6,106,512,092 3pn-THIẾT KẾ CỰC ĐẸP
178 R2 23 02 181,4    8,797,939,034 0    8,138,093,606 Góc 3PN-Căn VIP
179 R2 28 02 181,4    8,883,041,029 0    8,216,812,952 Góc 3PN-Căn VIP. NHẬN THÔ
TÒA NHÀ R3
180 R3 06 12    121    6,765,362,382 0    6,393,267,451 Tây Bắc-view hồ bơi
181 R3 07 04 109,2    6,108,695,663 0    5,772,717,402 Tây Bắc-view hồ bơi
182 R3 07 02 169,5    9,948,991,608 0    9,202,817,238 Góc 3PN- view hồ bơi
183 R3 11 26 169,5 10,150,629,656 0    9,389,332,432 Góc 3PN- view hồ bơi
184 R3 06 25 221,5 15,784,313,431 0 14,600,489,923 Góc 4PN-Căn VIP nhất
185 R3 10 01 221,5 16,311,308,445 0 15,087,960,312 Góc 4PN-Căn VIP nhất
 

Phụ trách dự án

Ms. Nhung 0988 133 655

Ms. Khanh 0983 614 671

Ms. Hùng 0908 386 366

Giới thiệu về VietHousing

VietHousing tự hào là đơn vị thứ cấp số 1 tại các dự án của tập đoàn Vingroup. Với phương châm làm việc “Chuyên nghiệp - Tận tâm - Thông tin chính xác” chúng tôi đã và luôn mang đến cho khách hàng những thông tin đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật mới nhất tình trạng giao dịch của thị trường. Các giao dịch thành công được cập nhật liên tục, chính xác tuyệt đối giúp quý khách nắm bắt được giá giao dịch thực tế của thị trường. Với các dự án lớn như Royal City, Times City và Vinhomes Riverside , Với thời gian gắn bó lâu dài và sự làm việc nghiêm túc, chúng tôi đã nhận được sự yêu mến của chủ đầu tư và khách hàng. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách. 

Số người online

Hiện có 11 khách Trực tuyến

Thống kê

Số lần xem bài viết : 191915

ROYAL CITY

TIMES CITY
VINHOMES RIVERSIDE