royal city

times city

vinhomes riverside


TIMES CITY - KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP VỚI CĐT - CÂP NHẬT 19/08

PDF. In Email
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TIMES CITY - TÒA T08-T09
STT Tòa Tầng Căn Hướng BC Số PN DT tim tường Đơn giá chưa VAT+KPBT Tổng giá bán Gồm VAT+KPBT Ghi chú
TÒA T08
1 T08 19 24 Đ-B 3 103.1 37,532,000 4,334,108,768 Mở bán lại
2 T08 12A 24 Đ-B 3 103.1 36,164,000 4,176,232,566 ĐÃ BÁN
3 T08 08 24 Đ-B 3 103.1 36,567,000 4,188,614,048 đã bán
4 T08 08 20 B 2 82.1 33,850,000 3,102,101,900 ĐÃ BÁN
5 T08 24 01 T-N 3 109.2 35,751,000 4,358,559,922 đã bán
6 T08 24 02 T-B 3 103.1 35,721,250 4,111,651,960 đã bán
7 T08 24 03 N 1 52.5 32,673,500 1,914,504,501
8 T08 24 04 B 1 52.5 32,471,500 1,902,626,901 đã bán
9 T08 24 05 N 2 82.1 33,516,750 3,071,458,896
10 T08 24 06 B 2 82.1 33,481,500 3,068,217,588
11 T08 24 07 N 2 82.1 33,516,750 3,071,458,896
12 T08 24 08 B 2 82.1 33,481,500 3,068,217,588
13 T08 24 09 N 1 53.4 32,511,750 1,937,650,634
14 T08 24 10 B 1 53.4 32,471,500 1,935,243,362 đã bán
15 T08 24 11 N 1 53.2 32,511,750 1,930,393,516
16 T08 24 12 B 1 53.2 32,471,500 1,927,995,260
17 T08 24 12A N 1 53.2 32,511,750 1,930,393,516
18 T08 24 12B B 1 53.2 32,471,500 1,927,995,260
19 T08 24 15 N 1 53.4 32,511,750 1,937,650,634
20 T08 24 16 B 1 53.4 32,471,500 1,935,243,362
21 T08 24 17 N 2 82.1 33,516,750 3,071,458,896
22 T08 24 18 B 2 82.1 33,481,500 3,068,217,588
23 T08 24 19 N 2 82.1 33,516,750 3,071,458,896
24 T08 24 20 B 2 82.1 33,481,500 3,068,217,588
26 T08 24 21 N 1 52.5 32,673,500 1,914,504,501
27 T08 24 22 B 1 52.5 32,471,500 1,902,626,901 ĐÃ BÁN
28 T08 24 23 Đ-N 3 109.2 36,556,000 4,457,014,642 Đã bán
29 T08 24 24 Đ-B 3 103.2 Đã bán
TÒA T09
1 T09 10 18 B 2 82.1 33,950,000 3,112,971,000 mới cập nhật
2 T09 10 16 B 1 53.4 32,950,000 1,963,861,490 mới cập nhật
3 T09 29 01 T-N 3 109.2 35,618,750 4,342,358,218 đã bán
4 T09 29 02 T-B 3 103.1 34,763,750 4,001,087,520 đã bán
5 T09 29 03 N 1 52.5 32,589,000 1,909,535,901 đã bán
6 T09 29 04 B 1 52.5 31,707,750 1,857,718,401
7 T09 29 05 N 2 82.1 33,444,250 3,064,792,376
8 T09 29 06 B 2 82.1 32,712,750 2,997,529,488
9 T09 29 07 N 2 82.1 33,444,250 3,064,792,376
10 T09 29 08 B 2 82.1 32,712,750 2,997,529,488
11 T09 29 09 N 1 53.4 32,269,500 1,923,162,146 đã bán
12 T09 29 10 B 1 53.4 31,550,000 1,880,130,290
13 T09 29 11 N 1 53.2 32,269,500 1,915,959,292
14 T09 29 12 B 1 53.2 31,550,000 1,873,088,604
15 T09 29 12A N 1 53.2 32,269,500 1,915,959,292
16 T09 29 12B B 1 53.2 31,550,000 1,873,088,604
17 T09 29 15 N 1 53.4 32,269,500 1,923,162,146 ĐÃ BÁN
18 T09 29 16 B 1 53.4 31,550,000 1,880,130,290
19 T09 29 17 N 2 82.1 33,444,250 3,064,792,376
20 T09 29 18 B 2 82.1 32,712,750 2,997,529,488
21 T09 29 19 N 2 82.1 33,444,250 3,064,792,376 Mở bán lại
22 T09 29 20 B 2 82.1 32,712,750 2,997,529,488
23 T09 29 21 N 1 52.5 32,589,000 1,909,535,901 đã bán
24 T09 29 22 B 1 52.5 31,707,750 1,857,718,401
25 T09 29 23 Đ-N 3 109.2 36,244,000 4,418,855,794 góc-view sông Hồng
26 T09 29 24 Đ-B 3 103.1 35,037,000 4,032,640,244 góc-view sông Hồng
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TIMES CITY T1-T10 - Căn đẹp (Đóng 100%)
STT Tòa Tầng Căn DT tim tường Số phòng ngủ Hướng Ban công GIÁ GỒM VAT+BT (TIM TƯỜNG) GHI CHÚ
1 T02 19 15 94.3 2 Nam 3,580,535,100 Căn đẹp, 2 ban công
2 T02 10 16 97.5 2 Đông-Bắc 3,457,616,159 Đã bán
3 T02 20 16 97.5 2 Đông-Bắc 3,490,286,159 MỞ BÁN LẠI
4 T03 24 17 97.5 2 Đông-Nam 3,552,153,359 Đã bán
6 T05 17 02 110.3 3 Tây-Bắc 4,599,108,894 đã bán
7 T05 20 15 110.3 3 Đông-Nam 4,598,882,494 Đã bán
8 T06 22 12B 110.3 3 Đông-bắc 4,399,668,765 Đã bán
5 T10 08 17 115.6 3 Đông-Nam 5,078,988,225 Đã bán
STT Tòa Tầng Căn DT tim tường Số phòng ngủ Hướng Ban công GIÁ GỒM VAT+BT (Tim tường) GHI CHÚ
10 T01 17 09 94.4 2 Nam 3,322,802,163
11 T01 21 09 94.4 2 Nam 3,277,646,963
14 T01 23 11 94.4 2 Nam 3,232,491,763
19 T02 16 03 97.5 2 Tây-Nam 3,785,882,159 Căn góc
20 T02 22 03 97.5 2 Tây-Nam 3,731,282,159 Căn góc
25 T02 18 03 97.5 2 Tây-Nam 3,488,910,159 ĐÃ BÁN
37 T02 18 12A 116.7 3 Nam 4,336,564,090 ĐÃ BÁN
38 T02 20 12A 116.7 3 Nam 4,337,487,404
39 T02 27 07 116.7 3 Nam 4,208,932,937
40 T02 29 12 116.7 3 Bắc 3,738,397,234 Giá rẻ
17 T03 22 11 95 2 Nam 3,539,638,626
18 T03 27 10 95 2 Bắc 3,256,897,970
21 T03 25 02 97.5 2 Tây-Bắc 3,550,010,159 ĐÃ BÁN
22 T03 30 16 97.5 2 Đông-Bắc 3,550,010,159 Căn góc
23 T03 31 03 97.5 2 Tây-Nam 3,812,090,159 Căn góc
24 T03 31 17 97.5 2 Đông-Nam 3,702,890,159 Căn góc
26 T03 30 03 97.5 2 Tây-Nam 3,534,722,159 Căn góc
27 T03 20 18 108.6 2 Đông 3,923,087,002
28 T03 22 01 108.6 2 Tây 3,720,285,469
29 T03 23 18 108.6 2 Đông 3,843,985,213
30 T03 25 01 108.6 2 Tây 3,658,432,207
31 T03 31 18 108.6 2 Đông 3,626,823,630
41 T03 27 12A 116.7 3 Nam 4,158,709,798
6 T04 20 18 90.1 2 Đông 3,274,180,951
7 T04 03 11 94.4 2 Nam 3,171,868,019
8 T04 08 11 94.4 2 Nam 3,247,199,219
9 T04 11 11 94.4 2 Nam 3,342,618,739
12 T04 21 10 94.4 2 Bắc 3,270,986,099
13 T04 21 11 94.4 2 Nam 3,492,265,459 Đã bán
15 T04 24 09 94.4 2 Nam 3,305,085,299
16 T04 25 11 94.4 2 Nam 3,322,530,419
4 T05 25 07 87.2 2 Nam 3,350,070,518 đã bán
33 T05 27 09 108.7 2 Nam 3,710,551,678
1 T06 25 12A 75.2 2 Nam 2,830,000,000 đã bán
5 T06 27 11 87.2 2 Nam 3,254,250,825 căn đẹp
32 T06 11 08 108.7 2 Bắc 3,830,165,285
34 T06 07 09 108.7 2 Nam 3,738,295,396 nhìn nhạc nước
35 T06 25 09 108.7 2 Nam 3,792,896,523 nhìn nhạc nước
2 T10 11 05 80.4 2 Nam 3,388,794,765 view hồ
3 T10 07 15 80.4 2 Nam 3,458,581,965
36 T10 07 02 115.6 3 Tây-Bắc 5,252,974,787 đã bán
BẢNG GIÁ CĂN HỘ TIMES CITY T01-T07- Chiết khấu 3%
STT Tòa Tầng Căn DT tim tường Hướng ban công Đơn Giá chưa VAT+BT (tim tường) GIÁ GỒM VAT+BT (2 PHÒNG NGỦ) GIÁ GỒM VAT+BT (3 PHÒNG NGỦ) GHI CHÚ
1 T01 06 18 90.1 Đông 32,470,000 3,265,118,799 3,265,118,799 CK 3% nếu không vay
4 T01 07 08 94.4 Bắc 32,915,823 3,308,081,779 3,468,081,779
5 T01 07 11 94.4 Nam 33,415,823 3,360,945,779 3,520,945,779
6 T01 08 10 94.4 Bắc 34,215,823 3,445,528,179 3,605,528,179
7 T01 09 10 94.4 Bắc 34,215,823 3,445,528,179 3,605,528,179
8 T01 09 11 94.4 Nam 34,715,823 3,498,392,179 3,658,392,179
9 T01 12 09 94.4 Nam 33,915,823 3,413,809,779 3,573,809,779
10 T01 12 11 94.4 Nam 33,915,823 3,413,809,779 3,573,809,779 Mở bán lại
11 T01 15 09 94.4 Nam 34,615,823 3,487,819,379 3,647,819,379
12 T01 15 10 94.4 Bắc 34,115,823 3,434,955,379 3,594,955,379
13 T01 16 09 94.4 Nam 34,615,823 3,487,819,379 3,647,819,379
14 T01 17 11 94.4 Nam 34,415,823 3,466,673,779 3,626,673,779
15 T01 18 11 94.4 Nam 34,415,823 3,466,673,779 3,626,673,779
16 T01 20 09 94.4 Nam 33,915,823 3,413,809,779 3,573,809,779
17 T01 22 09 94.4 Nam 32,915,823 3,308,081,779 3,468,081,779
18 T01 22 11 94.4 Nam 32,915,823 3,308,081,779 3,468,081,779
19 T01 25 09 94.4 Nam 31,715,823 3,181,208,179 3,341,208,179  Đã bán
20 T01 27 10 94.4 Bắc 31,115,823 3,117,771,379 3,277,771,379
21 T01 27 11 94.4 Nam 31,615,823 3,170,635,379 3,330,635,379
29 T02 19 08 95 Bắc 32,439,850 3,279,481,078 3,439,481,078 Đã bán
30 T02 19 11 95 Nam 33,939,850 3,439,081,078 3,599,081,078 Mở bán lại
31 T02 20 10 95 Bắc 32,739,850 3,311,401,078 3,471,401,078
32 T02 21 11 95 Nam 33,739,850 3,417,801,078 3,577,801,078
33 T02 23 10 95 Bắc 31,539,850 3,183,721,078 3,343,721,078 đã bán
34 T02 23 11 95 Nam 33,039,850 3,343,321,078 3,503,321,078 Đã bán
35 T02 25 08 95 Bắc 31,039,850 3,130,521,078 3,290,521,078 ĐÃ BÁN
36 T02 28 08 95 Bắc 31,039,850 3,130,521,078 3,290,521,078  Mở bán lại
37 T02 28 11 95 Nam 32,039,850 3,236,921,078 3,396,921,078
38 T02 30 10 95 Bắc 30,939,850 3,119,881,078 3,279,881,078
39 T02 31 08 95 Bắc 30,839,850 3,109,241,078 3,269,241,078  ĐÃ BÁN
40 T02 31 10 95 Bắc 30,339,850 3,056,041,078 3,216,041,078   ĐÃ BÁN
49 T02 17 03 97.5 Tây-Nam 34,400,000 3,744,042,159 Đã bán
50 T02 25 03 97.5 Tây-Nam 34,100,000 3,711,282,159 3,711,282,159 Căn góc đẹp
51 T02 17 18 108.6 Đông 32,933,228 3,791,880,559 3,991,880,559
52 T02 18 01 108.6 Tây 31,333,228 3,597,269,359 3,797,269,359 Đã bán
53 T02 28 01 108.6 Tây 29,333,228 3,354,005,359 3,554,005,359 đã bán
41 T03 21 11 95 Nam 34,679,850 3,517,817,078 3,677,817,078
42 T03 27 09 95 Nam 32,979,850 3,336,937,078 3,496,937,078
43 T03 28 11 95 Nam 32,979,850 3,336,937,078 3,496,937,078
44 T03 29 08 95 Bắc 30,979,850 3,124,137,078 3,284,137,078
45 T03 30 08 95 Bắc 30,879,850 3,113,497,078 3,273,497,078 Mở bán lại
46 T03 30 11 95 Nam 32,879,850 3,326,297,078 3,486,297,078
47 T03 31 08 95 Bắc 30,779,850 3,102,857,078 3,262,857,078
48 T03 31 09 95 Nam 32,779,850 3,315,657,078 3,475,657,078
22 T04 18 11 94.4 Nam 35,445,823 3,575,573,619 3,735,573,619
23 T04 19 10 94.4 Bắc 33,545,823 3,374,690,419 3,534,690,419 Đã bán
24 T04 20 11 94.4 Nam 35,145,823 3,543,855,219 3,703,855,219
25 T04 23 10 94.4 Bắc 32,645,823 3,279,535,219 3,439,535,219
26 T04 25 09 94.4 Nam 33,945,823 - 160,000,000 -
27 T04 27 08 94.4 Bắc 31,645,823 3,173,807,219 3,333,807,219
28 T04 27 10 94.4 Bắc 31,645,823 3,173,807,219 3,333,807,219 Đã bán
2 T06 25 16 90.1 Đông 31,930,000 3,210,626,319
3 T06 26 16 90.1 Đông 31,930,000 3,210,626,319
55 T06 24 09 108.7 Nam 32,962,094 3,799,070,522 3,999,070,522 Đã bán
54 T07 27 08 108.68 Bắc 31,121,547 3,574,300,433 3,774,300,433  Đã bán

213,624,127R1-07

114.5

40,030,968

353,219,949R1-08

111

38,082,129

286,921,056R1-09

108.7

40,030,968

335,327,584R1-10

109.4

38,082,129

282,785,257R1-11

88.3

39,933,526

281,226,103R1-12

88.3

38,082,129

228,244,408R1-13

145.2

37,887,246

464,866,625R1-14

104.8

38,082,129

205,392,739R1-15

136

37,887,246

293,741,066R1-16

130.7

37,497,478

470,725,667R1-17

164

37,887,246

183,378,368R1-18

124.6

38,277,013

478,868,698R1-19

133.8

38,082,129

122,849,056R1-20

124.6

38,861,665

404,106,306R1-21

133.6

38,082,129

122,665,425R1-22

110

37,497,478

350,338,294R1-23

113.9

38,082,129

104,577,784R1-24

96.3

39,933,526

306,705,252R1-25

151.7

37,883,185

328,282,984R1-26

148

38,082,129

290,058,448R1-27

89.8

39,641,200

312,944,306R1-28

127.8

38,082,129

250,469,390R1-29

179.8

39,641,200

1,001,180,912R1-30

187.3

38,471,897

877,489,558Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 8 2014 09:45
 

Phụ trách dự án

Ms. Nhung: 0988 133 655
Ms Dung: 0948 58 1977
Mr. Hùng: 0908 386 366

Giới thiệu về VietHousing

VietHousing tự hào là đơn vị thứ cấp số 1 tại các dự án của tập đoàn Vingroup. Với phương châm làm việc “Chuyên nghiệp - Tận tâm - Thông tin chính xác” chúng tôi đã và luôn mang đến cho khách hàng những thông tin đầy đủ, chính xác và luôn cập nhật mới nhất tình trạng giao dịch của thị trường. Các giao dịch thành công được cập nhật liên tục, chính xác tuyệt đối giúp quý khách nắm bắt được giá giao dịch thực tế của thị trường. Với thời gian gắn bó lâu dài và sự làm việc nghiêm túc, chúng tôi đã nhận được sự yêu mến của chủ đầu tư và khách hàng. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý khách.

Số người online

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Thống kê

Số lần xem bài viết : 181961

royal city

times city
vinhomes riverside